Silres ® BS Creme D

Silres BS Creme D je injektážní bezrozpouštědlový krém na bázi silan-siloxanu od firmy Wacker, speciálně vyvinutý pro realizaci bariéry proti vzlínající vlhkosti ve zdivu. Může se jednat o jakékoli minerální zdivo jako jsou cihly, kámen, beton atd.

Produkt Silres BS Creme D je určen k přímému použití a již se nijak neředí. Tento materiál obsahuje 80% aktivní látky a je tak jedním z nejúčinnějších prostředků k vytvoření vodorovné clony ve zdivu zabraňující vzlínání vlhkosti. Díky krémové konzistenci tento materiál nezatéká do případných dutin ve zdivu způsobených například vydrolením spár atd. Krém po aplikaci nevytéká ani z vodorovných vyvrtaných otvorů ve zdivu a je tak snadné tyto otvory uzavřít vhodnou opravnou maltou. Samotná aplikace krému nevyžaduje žádné speciální zařízení. Nejedná se o tlakovou metodu. Při injektáži přes vodorovné vrty přímo do zdiva Silres BS Creme D pomalu migruje přibližně do vzdálenosti 7 cm na každou stranu a chemicky reaguje. Vzniká tak silná bariera s takřka neomezenou životností.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Bílý krém přecházející do transparentní kapaliny před reakcí ve zdivu
  • Vytváří spolehlivou a permanentní bariéru proti vzlínající vlhkosti
  • 80 % aktivní látky silan-siloxan
  • Materiál určen k přímému použití
  • Jednoduchá aplikace
  • Stabilní při skladování

Aplikace a použití

  • Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti