Plixxopol ® RI

Polyol určený pro aplikaci, který v kombinaci s izokyanátem PLIXXONAT® N102 vytváří PU pěnu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Volná objemová hmotnost v rozmezí 280 kg/m³
  • Vhodné pro strojní zpracování

Aplikace a použití

Tento typ pěny obsahuje všechny suroviny a pomocné látky, které jsou potřebné pro výrobu tuhé polyuretanové pěny.

  • Nejrůznější tuhé polyuretanové výlisky střední až vysoké hustoty dílů

Zpracování

Je třeba dbát na to, aby byly granule zpracovány v dostatečně suchém stavu. Pokud má polymerní tavenina příliš vysoký obsah vlhkosti, může to mít za následek povrchové vady (stříbření) a zhoršené vlastnosti lisovaných dílů (hydrolytická degradace). Povolený obsah zbytkové vlhkosti je 0,01 %. Doporučené podmínky pro sušení jsou následující – teplota sušení v rozmezí 100 až 110 ° C a doba sušení: 4 až 12 hodin sušičkou využívající cirkulace vzduchu, 2 až 4 hodiny sušičkou s čerstvým vzduchem a 2 až 4 hodiny sušičkou využívající suchého vzduchu.

Hodnoty uvedené pro teploty formy a taveniny platí pro všechny vstřikovací typy (kromě speciálních produktů). Teplota taveniny pro produkty s vyšší zatékavostí se obvykle volí na spodní mezi rozsahu a teplota taveniny pro materiály s nižší zatékavostí pak na horní mezi rozsahu. Dlouhé doby prodlevy v plastikačním válci, které jsou způsobeny dlouhou dobou cyklu nebo nedostatečným využitím objemu dávky, vyžadují snížení teploty taveniny, aby se zabránilo tepelné degradaci. Teplota taveniny při vstřikování je v rozmezí 250 až 270 ° C pro PC+PBT směsi a 260 až 280 ° C pro PC+PET směsi. Doporučená teplota formy je pak 60 až 80 ° C.