Peramin ® SRA

Produktová řada Peramin SRA je řadou funkčních aditiv omezujících smrštění v cementových systémech, a to v práškové i kapalné formě. Smršťování je zde definováno v souvislosti se zmenšením objemu malty nebo betonu během fáze hydratace a vysychání. Nadměrné smrštění cementových systémů způsobuje vznik trhlin a jako takové jsou nejzávažnějším problémem v oblasti stavebních materiálů na bázi cementu. Výsledné trhliny mají negativní vliv na finální vlastnosti cementových materiálů, od kosmetických až po změny funkční, jako je přídržnost, pevnost, těsnost nebo životnost. 

Peramin SRA nabízí prostředky pro kontrolu rozměrových změn u cementových pojiv v náročných aplikacích, jako jsou samonivelační hmoty, potěry a technické malty.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Vzájemná kompatibilita mezi aditivy
  • Redukce objemových změn při hydrataci a vysychání
  • Vysoká efektivita
  • Zvýšení mechanických pevností cementových systémů
  • Napomáhá vzniku hladkého povrchu

Aplikace a použití

  • Samonivelační hmoty
  • Zálivkové směsi
  • Betonové potěry
  • Speciální maltové směsi