Peramin ® Defoam

Produktová řada Peramin Defoam je skupina odpěňujících práškových aditiv, převážně na bázi minerálních olejů. Hladký a bezvadný vzhled povrchu zejména nivelačních hmot, ale i dalších stavebních směsí je klíčovým požadavkem. Peramin Defoam pomáhá snižovat / kontrolovat obsah vzduchu ve směsích, který se objevuje v čerstvých maltách během míchání s vodou. Při snížení obsahu vzduchu dochází k navýšení hustoty a navýšení mechanických vlastností finálního produktu.

Produkty Peramin Defoam navíc mírně přispívají ke zlepšení tekutosti namíchaného produktu a jsou plně kompatibilní se všemi našimi plastifikátory a superplastifikátory řady Peramin Conpac a Peramin SMF.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Vzájemná kompatibilita mezi aditivy
 • Redukce obsahu vzduch v čerstvé směsi
 • Mírné vylepšení rozlivu
 • Zvýšení mechanických pevností
 • Napomáhá vzniku hladkého povrchu
 • Nemění čas zasychání a tvrdnutí

Aplikace a použití

 • Samonivelační hmoty
 • Zálivkové směsi
 • Betonové potěry
 • Speciální maltové směsi
 • Hydroizolační stěrky
 • Reprofilace a opravné malty