Peramin ® Conpac

Produktová řada Peramin Conpac je řada superplastifikátorů na bázi éterů polykarboxylátu (PCE) v práškové formě. Tyto superplastifikátory umožňují dosáhnout vysoké tekutosti stavebních směsí s obsahem anorganických pojiv a snížit obsah vody v samonivelačních hmotách a technologii potěrů.

Produkty řady Peramin Conpac jsou vysoce účinné přísady snižující obsah vody používané v případech, kdy je požadováno rozptýlení částic v suspenzi k úpravě maltových směsí a betonů.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Vzájemná kompatibilita mezi aditivy
 • Vynikající účinnost při nízkém dávkování (0,1 % až 0,5 % hmotnosti směsi)
 • Vysoká efektivita u všech minerálních pojiv
 • Zásadní snížení obsahu vody směsi bez ovlivnění zpracovatelnosti
 • Při stejném obsahu vody zásadní zlepšení rozlivu
 • Snížení viskozity a s tím spojené vynikající tokové vlastnosti
 • Velmi dobré samonivelační vlastnosti
 • Nižší doba tuhnutí
 • Nižší smrštění
 • Vyšší mechanické pevnosti

Aplikace a použití

 • Samonivelační hmoty
 • Injektážní malty
 • Betonové potěry