Peramin ® AXL

Produktová řada Peramin AXL je řadou urychlovačů tuhnutí v cementových systémech, a to zejména u hlinitanových cementů. Tyto urychlovače mohou působit jako aditiva urychlující náběh pevností nebo čas tuhnutí směsi. V některých případech můžou působit obojím způsobem.

To umožňuje velmi rychlou realizaci staveb a rekonstrukcí, jelikož se zásadně zkracují technologické přestávky mezi jednotlivými pracovními kroky.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Vzájemná kompatibilita mezi aditivy
 • Urychlení náběhu pevností malt a betonů
 • Zkrácení doby tuhnutí malt a betonů
 • Lehké zvýšení mechanických pevností cementových systémů
 • Napomáhá vzniku hladkého a opticky stejného povrchu
 • Aplikace v chladných podmínkách zvýšením hydratačního tepla

Aplikace a použití

 • Samonivelační hmoty
 • Zálivkové směsi
 • Betonové potěry
 • Speciální maltové směsi
 • Reprofilace a opravné malty
 • Cementová lepidla