MICRONOX ON 16

MICRONOX ON16 je směs oxidů a hydroxidů železa a dalších funkčních oxidů speciálně vyvinutá pro přidávání přímo do fermentačního reaktoru. Tento produkt byl předmětem rozsáhlých předběžných studií s úspěšným použitím v bioplynových stanicích. Reaguje se sirovodíkem za vzniku sulfidu železa a síry. Oba prvky jsou běžnými složkami hnojiv, což vede ke zlepšení jejich vlastností.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Levnější a účinnější snížení obsahu sirovodíku
  • Zvýšení produktivity reaktoru
  • Snížení nákladů na údržbu zařízení
  • Výrobek není škodlivý pro člověka a životní prostředí
  • Zlepšení vlastností kompostu

Aplikace a použití

  • Bioplynové stanice
  • Čistírny odpadních vod s využitelnými kaly