MAXINOL ®

Společnost Aquapharm vyrábí širokou škálu polymerů pod značkou Maxinol. Tento sortiment zahrnuje homopolymery, kopolymery a terpolymery kyseliny akrylové, kyseliny maleinové a fosfokarboxylových kyselin.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Brání tvorbě úsady a inkrustaci v čistících prostředcích
  • Nízký index polydisperzity

Aplikace a použití

  • Úprava vody, chladící voda, kotelní voda a uzavřené systémy
  • Reverzní osmóza
  • Termální odsolování