Makroblend®

Makroblend ® spojuje vynikající vlastnosti polykarbonátu a polyesteru. Materiály Makroblend ® mají profil vlastností, který zahrnuje vysokou houževnatost (i při nízkých teplotách); dobrou chemickou odolnost vůči mnoha mazivům, rozpouštědlům a čisticím prostředkům; sníženou náchylnost k praskání pod napětí; skvělou lakovatelnost a nízkou absorpce vlhkosti. Produkty Makroblend ® také nabízejí tuhost s vysokým modulem v tahu od 1 900 do 3 900 MPa, v závislosti na typu materiálu.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Vysoká houževnatost i při nízkých teplotách
  • Chemická odolnost a nízká náchylnost k praskání pod napětím
  • Dobrá zatékavost a lakovatelnost
  • Typy s nízkým koeficientem lineární teplotní roztažnosti (CLTE)
  • Dostupné samozhášivé typy splňující ekologické požadavky

Aplikace a použití

Makroblend ® je rodina materiálů dostatečně odolných pro lyžařské komponenty, automobilové spoilery, trávníkové a zahradní vybavení, pouzdra pro lékařská zařízení, elektrické a elektronické přístroje. A ještě mnohem víc. Hlavní oblasti použití jsou:

  • Mřížky chladičů
  • Automobilové vnější panely karosérie
  • Elektrické skříně pro vnitřní použití
  • Vnější kryty motocyklů
  • Pouzdra olověných akumulátorů

Zpracování

Je třeba dbát na to, aby byly granule zpracovány v dostatečně suchém stavu. Pokud má polymerní tavenina příliš vysoký obsah vlhkosti, může to mít za následek povrchové vady (stříbření) a zhoršené vlastnosti lisovaných dílů (hydrolytická degradace). Povolený obsah zbytkové vlhkosti je 0,01 %. Doporučené podmínky pro sušení jsou následující – teplota sušení v rozmezí 100 až 110 ° C a doba sušení: 4 až 12 hodin sušičkou využívající cirkulace vzduchu, 2 až 4 hodiny sušičkou s čerstvým vzduchem a 2 až 4 hodiny sušičkou využívající suchého vzduchu.

Hodnoty uvedené pro teploty formy a taveniny platí pro všechny vstřikovací typy (kromě speciálních produktů). Teplota taveniny pro produkty s vyšší zatékavostí se obvykle volí na spodní mezi rozsahu a teplota taveniny pro materiály s nižší zatékavostí pak na horní mezi rozsahu. Dlouhé doby prodlevy v plastikačním válci, které jsou způsobeny dlouhou dobou cyklu nebo nedostatečným využitím objemu dávky, vyžadují snížení teploty taveniny, aby se zabránilo tepelné degradaci. Teplota taveniny při vstřikování je v rozmezí 250 až 270 ° C pro PC+PBT směsi a 260 až 280 ° C pro PC+PET směsi. Doporučená teplota formy je pak 60 až 80 ° C.