Haloflex

Haloflex je řada vinyl-akrylátových kopolymerních latexů, která je navržena pro speciální aplikace vyžadující velmi dobré bariérové vlastnosti.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Vynikající odolnost proti korozi
  • Vynikající přilnavost k železu i neželezným kovům
  • Velmi dobrá bariéra pro vodní páru, kyslík, oxid uhličitý a radon
  • Vynikající odolnost proti solné mlze
  • Nehořlavost

Aplikace a použití

  • Vodou ředitelné základní nátěry na kovy (antikoroze)
  • Speciálně nanášené nátěry na kovy ve velkých vrstvách
  • Speciální formulace pro konvertory rzi
  • Odolná technická řešení pro náročné venkovní podmínky