Esquim ® FM

Esquim FM jsou cyklické polydimethylsiloxany s velmi nízkou molekulovou hmotností, ale také široká škála alkyl, aryl a amino modifikovaných silikonů pro specifické účely.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Nízká viskozita, vynikající rozpustnost
  • Dobrá volatilita
  • Vynikající látky snižující povrchové napětí, smáčedla

Aplikace a použití

  • Personal care
  • Stavebnictví