Durethan ® B

Durethan ® je obchodní název pro řadu technických termoplastů na bázi polyamidu 6 a polyamidu 6.6 vyráběných společností ENVALIOR. Polyamidy jsou částečně krystalické termoplasty, které nabízejí ideální kombinaci vlastností, zejména pro technické aplikace. Kromě toho, že se polyamidy snadno zpracovávají, kombinují vysokou mechanickou pevnost a tuhost s dobrými dielektrickými vlastnostmi, vysokou odolností proti působení tepla a chemikálií a dobrými vlastnostmi tření a opotřebení.

Vezměte prosím na vědomí, že polyamidy jsou hygroskopické materiály, to znamená, že budou v průběhu času absorbovat vlhkost z atmosféry v reverzibilním procesu známém jako kondicionace (obvykle 1-3 % v závislosti na typu materiálu). Kondicionování výrazně zlepšuje houževnatost materiálu včetně vlastností, jako je přetržení při přetržení a rázová pevnost. Modul (tuhost) a napětí při přetržení se naopak sníží.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Vysoká odolnost vůči působení oleje a benzínu
 • Chemická odolnost vůči uhlovodíkům
 • Mají vysokou pevnost v tahu, stejně jako pružnost a lesk
 • Vysoká odolnost proti nárazům
 • Vynikající odolnost proti stárnutí při vysokých teplotách
 • Odolnost proti otěru
 • Samozhášivost u vybraných typů

Aplikace a použití

Durethan ® B se používá k výrobě dílů a výrobků konstrukčních, elektrotechnických a anti frikčních aplikací, které fungují v podmínkách zvýšeného zatížení a teplot. Hlavní oblasti použití jsou:

 • Sací potrubí
 • Silnoproudé jističe
 • Kryty motorů
 • Pouzdra pro elektrické nářadí, vnitřní a vnější prvky
 • Kryt palivového filtru
 • Výrobky pro elektroinstalační a elektrické rozvody (včetně výrobků s vlastnostmi zpomalujícími hoření)
 • Sedáky a opěrky sedadel (železnice a hromadná přeprava)
 • Kryty dveřních pantů (elektro vodivé typy pro práškové lakování)
 • Pedály a pedálové moduly
 • A mnoho dalších

Zpracování

Je třeba dbát na to, aby byly granule zpracovány v dostatečně suchém stavu. Povolený obsah zbytkové vlhkosti je 0,12 %. Doporučené podmínky pro sušení jsou následující – teplota sušení: 80 ° C a doba sušení: 2 až 20 hodin (v závislosti na počátečním obsahu vlhkosti) sušičkou využívající suchého vzduchu. Sušička pracující na principu čerstvého vzduchu není vhodná.

Parametry zpracování – uvedené údaje platí pro standardní typy bez přísad zpomalujících hoření. Teplota taveniny pro produkty s vyšší zatékavostí se obvykle volí na spodní mezi rozsahu a teplota taveniny pro materiály s nižší zatékavostí pak na horní mezi rozsahu.