Durethan ® A

Durethan ® je obchodní název pro řadu technických termoplastů na bázi polyamidu 6 a polyamidu 6.6 vyráběných společností ENVALIOR. Polyamidy jsou částečně krystalické termoplasty, které nabízejí ideální kombinaci vlastností, zejména pro technické aplikace. Kromě toho, že se polyamidy snadno zpracovávají, kombinují vysokou mechanickou pevnost a tuhost s dobrými dielektrickými vlastnostmi, vysokou odolností proti působení tepla a chemikálií a dobrými vlastnostmi tření a opotřebení.

Vezměte prosím na vědomí, že polyamidy jsou hygroskopické materiály, to znamená, že budou v průběhu času absorbovat vlhkost z atmosféry v reverzibilním procesu známém jako kondicionace (obvykle 1-3 % v závislosti na typu materiálu). Kondicionování výrazně zlepšuje houževnatost materiálu včetně vlastností, jako je přetržení při přetržení a rázová pevnost. Modul (tuhost) a napětí při přetržení se naopak sníží.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Vysoká teplota tání
 • Vynikající tepelná odolnost
 • Samozhášivost (vybrané typy)
 • Houževnatost
 • Vynikající odolnost proti tečení a únavě
 • Odolnost proti otěru
 • Dlouhá životnost
 • Elektrické vlastnosti
 • Odolnost proti působení chemikálií a olejů

Aplikace a použití

Vzhledem k jejich mimořádným vlastnostem se produktová řada Durethan® A používá v mnoha automobilových a technických součástech, domácích spotřebičích, strojních součástech, vysoce kvalitních elektrických izolačních součástech a mnoha dalších speciálních aplikacích.

 • Kryty hlavy válců
 • Expanzní nádrže chladící kapaliny
 • Vany motorového oleje
 • Vyfukované trubky plnícího vzduchu
 • WIT potrubí chladící kapaliny
 • Těla termostatu
 • Vázací pásky
 • USB zásuvky

Zpracování

Je třeba dbát na to, aby byly granule zpracovány v dostatečně suchém stavu. Povolený obsah zbytkové vlhkosti je 0,12 %. Doporučené podmínky pro sušení jsou následující – teplota sušení: 80 ° C a doba sušení: 2 až 20 hodin (v závislosti na počátečním obsahu vlhkosti) sušičkou využívající suchého vzduchu. Sušička pracující na principu čerstvého vzduchu není vhodná.

Parametry zpracování – uvedené údaje platí pro standardní typy bez přísad zpomalujících hoření. Teplota taveniny pro produkty s vyšší zatékavostí se obvykle volí na spodní mezi rozsahu a teplota taveniny pro materiály s nižší zatékavostí pak na horní mezi rozsahu.