Dispercoll ®

Řada vodou ředitelných disperzí Dispercoll pro formulaci vysoce účinných lepidel odpovídá rostoucí poptávce po lepidlech šetrnějších k životnímu prostředí pro použití ve spotřebitelských a průmyslových aplikacích.

Dispercoll je k dispozici v řadě variant, viskozit a molekulových hmotností, aby se usnadnila výroba vysoce účinných lepidel splňujících specifické potřeby. Mezi mnoha značkami v této řadě najdete například Dispercoll U, vodné aniontové disperze vysokomolekulárních alifatických polyuretanů. Dále pak disperze Dispercoll C, postavených na polychloroprenech běžně používaných při formulaci kontaktních cementových lepidel na vodní bázi a pěnových laminovacích lepidel. Za zmínku stojí také produkty Dispercoll S, aniontové koloidní roztoky amorfního oxidu křemičitého používané s vodnými polymery, jako jsou disperze Dispercoll C, pro zlepšení reologických vlastností (zahušťování).

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Adaptabilní (různé viskozity a molekulové hmotnosti pro specifické potřeby)
  • Variabilita (speciální disperze pro zlepšení reologie)
  • Nízké emise a obsah VOC

Aplikace a použití

  • Vodou ředitelná lepidla
  • Termo-aktivní lepidla
  • Lepení flexibilních obalů
  • Lepidla pro obuvnictví