DESMODUR ® Systems

Lité polyuretanové elastomery založené na systémech Desmodur od společnosti Covestro Elastomers poskytují vysokou odolnost proti otěru a mechanickému namáhání a mají nastavitelnou flexibilitu. Odolávají působení chemikálií a olejů, řezání, trhání, klouzání a protahování, nárazům a dalším zatěžujícím aspektům. Systémy Desmodur také nabízejí mnoho kombinací, pokud jde o poměr cena – výkon – zpracovatelnost.

Prepolymery Covestro Elastomers jsou speciálně navrženy s využitím celé řady dostupných surovin a nejmodernějších technologií. Pečlivý výběr vstupních surovin a podmínky při výrobě hrají klíčovou roli v konečné kvalitě polyuretanových elastomerů.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • TDI systém, včetně systémů s nízkým obsahem volného TDI
 • MDI systém, včetně jedinečných aminových zesítěných systémů
 • Kvazi-MDI systém
 • Alifatický systém
 • Systém lití za studena
 • Rotační lití

Aplikace a použití

Produkty a systémy společnosti Covestro Elastomers (Desmodur a Baytec) jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na širokou škálu náročných aplikací v mnoha průmyslových odvětvích:

 • Sport a volný čas
 • Těžba ropy a zemního plynu
 • Těžba nerostů – doly a lomy
 • Obnovitelné energie
 • Automobilový průmysl
 • Strojírenský průmysl
 • Manipulace a transport materiálu
 • Tiskařský průmysl
 • Ocelářský a hutní průmysl

Zpracování

Četné polyuretanové licí systémy Desmodur mohou být odlévány ručně, bez dávkovacího stroje. Je zřejmé, že čím delší je doba zpracovatelnosti, tím snazší je zpracování. Ale zkušení operátoři, kteří mají přizpůsobené vybavení, mohou úspěšně používat systémy i s dobou zpracovatelnosti přibližně 2 minuty. Základní vybavení pro ruční lití: váhy, vakuová komora, nádoba s míchadlem a pec (v případě systémů lití za horka).

Společnost Covestro Elastomers také vyrábí licí stroje Baulé, které jsou nejúčinnějším nástrojem pro úspěšnou výrobu dílů z litého polyuretanu. Všechny stroje Baulé splňují požadavky na úspěšné lití polyuretanových elastomerů, to znamená spolehlivá příprava materiálu, přesné dávkování, optimální technologie míchání a nejvyšší možná kontrola procesu.