Desmocoll ®

Desmocoll polyesterové polyuretany s hydroxylovou funkční skupinou jsou určeny pro formulaci rozpouštědlových lepidel. Jsou formulovány pro řadu aktivačních teplot a lepicí a laminovací aplikace v automobilovém, obuvnickém, nábytkářském a obalovém průmyslu.

Tepelně aktivovaná lepidla mají tu výhodu, že jsou nelepivá při pokojové teplotě, což je činí atraktivními pro mnoho průmyslových výrobních procesů. Kromě toho jsou vlastnosti polyuretanů snadno nastavitelné tak, aby splňovaly různé požadavky aktivačních teplot. Produkty Desmocoll, dodávané jako malé granule, mají dobrou rozpustnost v mnoha organických rozpouštědlech a liší se s ohledem na rychlost krystalizace, tepelnou odolnost, přilnavost ke specifickým substrátům a viskozitou roztoku. Lepidla na jejich bázi lze použít na různé podklady, včetně kůže, pryže, textilu, dřeva, papíru, mnoha plastů (včetně polyuretanových elastomerů a PVC podkladů), plastových fólií, kovů a hliníkových fólií. Jsou také vhodná pro běžné aplikační metody, včetně nanášení sprejem, a přestože většina lepidel na bázi Desmocoll je tepelně aktivována, jsou k dispozici i přípravky pro systémy, které žádnou aktivaci nevyžadují.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Vysoká počáteční a konečná pevnost spoje
  • Dobrá tepelná odolnost a trvanlivost (zvláště v mixu se síťovadly Desmodur R)
  • Zaschlý film lze aktivovat později
  • Flexibilní v požadavcích na různou aktivační teplotu

Aplikace a použití

  • Termoaktivní lepidla
  • Rozpouštědlové systémy