Desmocap ®

Rozvětvené aromatické ether/uretanové pryskyřice Desmocap jsou extrémně účinné modifikátory pro epoxidové nátěry, lepidla a tmely. I když se epoxidové pryskyřice používají v různých aplikacích ochranných nátěrů a lepidel, mohou být křehké, pokud nejsou modifikovány, resp. zpevněny flexibilními uretanovými prepolymery, jako je např. Desmocap.

Přidání malých množství k epoxidové formulaci zlepšuje houževnatost formulace s minimálním dopadem na horní teplotu skelného přechodu polymeru. Větší množství přísady zlepšuje přilnavost k povrchu a přilnavost mezi nátěry. Produkty Desmocap jsou nesolventní prepolymery na bázi polyoxypropylenglykolu (POPG) a toluendiisokyanátu (TDI) blokované alkylfenoly nebo obnovitelným blokovacím činidlem z kešu ořechů (CNSL). Reagují s aminovými síťovacími činidly a epoxidovými pryskyřicemi za vzniku hybridních epoxy-uretanových polymerů. Uvolněné blokovací činidlo zůstává ve formulaci a působí jako změkčovadlo.

Základní vlastnosti a charakteristiky

  • Zlepšení flexibility, elasticity a houževnatosti
  • Lepší přilnavost mezi nátěry a k podkladu (lepidla)
  • Nezpomaluje vytvrzování
  • Rychlejší vývoj pevnosti

Aplikace a použití

  • Rozpouštědlové povlaky, barvy a lepidla
  • Systémy se 100 % sušinou