Ciment Fondu ®

Ciment Fondu byl poprvé patentován společnosti Pavin de Lafarge v roce 1908 a je průkopníkem v oblasti technologie hlinitanových cementů. Je všestranný, odolný a lze ho používat samostatně nebo ve směsi. Je to urychlovač tuhnutí pro portlandské typy cementů nebo lze použít jako samostatné speciální pojivo pro beton aplikovaný v náročných podmínkách. Po přidání do běžných cementových pojiv umožňuje produktová řada Ciment Fondu urychlit tuhnutí betonů a malt od 3 do 30 minut s vytvrzením po 6 hodinách. Za zcela vytvrzený lze považovat již po 48 hodinách. Beton namíchaný z Ciment Fondu je vysoce odolný vůči nárazům, změnám teplot (až -10 °C) a různým typům koroze.

Ciment Fondu je hydraulické pojivo získané výpalem směsi vápence a jílu s následným mletím. Aplikační rozsah je ve stavebnictví neomezený, a dokonce vykazuje výborných parametrů i v žáruvzdorných aplikacích.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Použití jako samostatné pojivo nebo jako akcelerátor tuhnutí
 • Využití při výrobě betonů, litých potěrů a malt
 • Rychlý náběh tuhnutí a pevností betonu a malt
 • Vysoké pevnosti v tlaku
 • Objemová stabilita
 • Vhodný pro ternální systémy
 • Výborná reaktivita s portlandskými cementy
 • Možnost modifikace se všemi druhy aditiv Peramin
 • Tmavě šedá barva

Aplikace a použití

 • Betony
 • Lité potěry
 • Samonivelační hmoty
 • Reprofilace a opravné malty
 • Žáruvzdorné betony a malty
 • Rychlovazná cementová lepidla
 • Rychlovazné spárovací hmoty