Bayferrox ® C

Produktová řada anorganických železitých pigmentů Bayferrox C nabízí 5 základních barevných odstínů – žlutý, oranžový, červený, hnědý a černý. Z těchto odstínů je možné namíchat širokou škálu finálních barev. Jedná se o zhutněné, kompaktní pigmenty, ve kterých je standardní prášek slisován do nepravidelně tvarovaných granulí nabízejících barevnou konzistenci a vysokou tónovací sílu. Pigmenty nemají negativní vliv na vlastnosti mokrého či suchého betonu, včetně doby tuhnutí a pevnosti v tlaku. Tato moderní forma byla speciálně navržena pro barvení cementových a betonových materiálů.

Byferrox C je cenově výhodný, málo prašný, volně „tekoucí“ pigment, který lze snadno a přesně dávkovat ve všech aplikacích, kde se tradičně používají pigmentové prášky, včetně suchých směsí, jako jsou malty a spárovací hmoty. Chemická struktura pigmentu ho činí za běžných podmínek nerozpustným a odolným vůči chemickým a povětrnostním vlivům.

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Excelentní světlostálost (UV stabilita)
 • Zcela stálé vůči povětrnostním vlivům
 • Odolné vůči vysokému pH (cement, vápno)
 • Nerozpustné ve vodě
 • Nerozpustné ve zředěných kyselinách
 • Vysoká tónovací síla a kryvost
 • Velmi dobrá dispergovatelnost
 • Bezprašný
 • Dobré sypké vlastnosti

Aplikace a použití

 • Barvení betonu a betonových výrobků
 • Suché maltové směsi
 • Spárovací hmoty

Zpracování

Je třeba dbát na to, aby byly granule zpracovány v dostatečně suchém stavu. Pokud má polymerní tavenina příliš vysoký obsah vlhkosti, může to mít za následek povrchové vady (stříbření) a zhoršené vlastnosti lisovaných dílů (hydrolytická degradace). Povolený obsah zbytkové vlhkosti je 0,01 %. Doporučené podmínky pro sušení jsou následující – teplota sušení v rozmezí 100 až 110 ° C a doba sušení: 4 až 12 hodin sušičkou využívající cirkulace vzduchu, 2 až 4 hodiny sušičkou s čerstvým vzduchem a 2 až 4 hodiny sušičkou využívající suchého vzduchu.

Hodnoty uvedené pro teploty formy a taveniny platí pro všechny vstřikovací typy (kromě speciálních produktů). Teplota taveniny pro produkty s vyšší zatékavostí se obvykle volí na spodní mezi rozsahu a teplota taveniny pro materiály s nižší zatékavostí pak na horní mezi rozsahu. Dlouhé doby prodlevy v plastikačním válci, které jsou způsobeny dlouhou dobou cyklu nebo nedostatečným využitím objemu dávky, vyžadují snížení teploty taveniny, aby se zabránilo tepelné degradaci. Teplota taveniny při vstřikování je v rozmezí 250 až 270 ° C pro PC+PBT směsi a 260 až 280 ° C pro PC+PET směsi. Doporučená teplota formy je pak 60 až 80 ° C.