Bayblend ®

Produkty řady Bayblend ® vykazují vynikající vyrovnanost vlastností, zejména vysokou houževnatost – i při nízkých teplotách – a také tuhost, tvarovou stálost, vynikající odolnost proti tečení za napětí, nízkou absorpci vlhkosti, tepelnou odolnost a vysokou samozhášivost u vybraných typů.

Existují také specializované typy pro specifické aplikace, jako je povrchová úprava galvanickým a vakuovým pokovováním. Samozhášivé typy nabízejí vynikající tokové vlastnosti vhodné pro tenkostěnné aplikace, které musí splňovat přísné normy hořlavosti a tepelné požadavky..

Základní vlastnosti a charakteristiky

 • Vysoká houževnatost i při nízkých teplotách
 • Vysoká tepelná odolnost (až 142 °C podle Vicat VST/B 120)
 • Dobrá lakovatelnost
 • Dobrá zatékavost / dobrá chování při zpracování
 • Nízká tendence k borcení a nízká nasákavost
 • Nízké celkové smrštění
 • Nízká tendence k migraci FR aditiv u samozhášivých typů

Aplikace a použití

Portfolio Bayblend ® vám nabízí ideální vlastnosti pro spotřebiče, automobilový průmysl a dopravu, elektrotechniku, spotřební zboží, zdravotnictví, elektroniku, IT a komunikační aplikace.

 • Interiérové díly automobilů (obložení, rámy, …)
 • Rám přední mřížky chladiče
 • Těleso zadních skupinových světel
 • Pouzdro nabíjecího boxu pro e-mobilitu
 • Pouzdra pro notebooky
 • Zadní kryty TV
 • Elektroinstalace a kabelové kanály
 • Pouzdra baterií
 • A mnohé další

Zpracování

Je třeba dbát na to, aby byly granule zpracovány v dostatečně suchém stavu. Pokud má polymerní tavenina příliš vysoký obsah vlhkosti, může to mít za následek povrchové vady (stříbření) a zhoršené vlastnosti lisovaných dílů (hydrolytická degradace). Povolený obsah zbytkové vlhkosti je 0,02 %. Doporučené podmínky pro sušení jsou následující – teplota sušení v rozmezí 100 až 110 ° C a 75 až 100 ° C pro typy s retardéry hoření. Doba sušení: 4 až 8 hodin sušičkou využívající cirkulace vzduchu, 2 až 4 hodiny sušičkou s čerstvým vzduchem a 2 až 4 hodiny sušičkou využívající suchého vzduchu.

Hodnoty uvedené pro teploty formy a taveniny platí pro všechny vstřikovací typy (kromě speciálních produktů). Teplota taveniny pro produkty s vyšší zatékavostí se obvykle volí na spodní mezi rozsahu a teplota taveniny pro materiály s nižší zatékavostí pak na horní mezi rozsahu. Dlouhé doby prodlevy v plastikačním válci, které jsou způsobeny dlouhou dobou cyklu nebo nedostatečným využitím objemu dávky, vyžadují snížení teploty taveniny, aby se zabránilo tepelné degradaci. Teplota taveniny při vstřikování je v rozmezí 240 až 280 ° C. Doporučená teplota formy je pak 70 až 100 ° C.