Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
RADKA spol. s r.o. Pardubice

EXPANCEL ®

NOURYON

Nadouvadla a lehčená plniva Expancel® jsou malé sférické částice (mikrosféry) sestávající z polymerního pláště zapouzdřujícího plyn. Při zahřátí se vnitřní tlak plynu zvyšuje a termoplastická skořápka měkne, což má za následek dramatický nárůst objemu mikrosfér, až 60krát oproti původnímu objemu. Expancel® umožňuje snižovat hmotnost výrobků a výrobní náklady, zlepšovat kvalitu a vytvářet jedinečné povrchové úpravy.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKY

 • Dávkování 0,5 až 4%
 • Snižuje hmotnost výrobků a výrobní náklady
 • Vytváří jedinečné povrchové úpravy
 • K dispozici v různých řadách pro různé teploty vulkanizace
 • K dispozici v různých řadách s různými velikostmi mikrosfér

APLIKACE A POUŽITÍ

Mikrosféry Expancel® se používají v několika gumárenských aplikacích. Příkladem jsou extrudované profily a pláty z EPDM a NBR a lisované díly. Mikrosféry se používají jako jediné nadouvací činidlo nebo v kombinaci s chemickými nadouvadly.

Produkty Expancel® jsou k dispozici v různých řadách, které se liší teplotami expanze a je důležité sladit expanzi mikrosfér s vulkanizací. Mikrosféry musí plně expandovat před úplnou vulkanizací materiálu. Na druhou stranu, pokud jsou použity mikrosféry s velmi nízkou expanzní teplotou, je pravděpodobné, že ve finálním produktu dojde ke kombinaci otevřených a uzavřených buněk. Vlastnosti produktu budou proto méně předvídatelné a rozměrová stabilita bude horší.

Expancel® rovněž disponuje řadami s různou velikostí mikrosfér, čímž je možné dosáhnout požadovaných povrchových vlastností a požadované velikosti buněk. Mikrosféry vytvářejí jemnou a uzavřenou buněčnou strukturu a pěkný povrchový efekt, od matného po pololesklý. Povrchový efekt závisí na velikosti částic (mikrosfér), přidaném množství a podmínkách zpracování.

Expancel® lze dodávat v široké škále různých forem:

 • Neexpandované mikrosféry se používají, když technologie zpracování generuje dostatek tepla pro expanzi mikrosfér a matrix umožňuje expanzi
 • Expandované produkty se používají v procesech, kde se během výroby vytváří žádné nebo nedostatečné teplo nebo když se matrix zesíťuje při teplotách nižších než je teplota expanze mikrosfér
 • Mokré mikrosféry jsou vhodné pro výrobní procesy, které obsahují vodu, zatímco suché verze pro procesy, kde není přítomna žádná voda.

Neexpandované mikrosféry fungují jako pěnidla, zatímco expandované mikrosféry lze považovat za lehká plniva.

ZPRACOVÁNÍ

Expancel® se do směsi přimíchává co nejpozději během míchacího procesu, společně nebo po přidání vulkanizačního systému. Množství směsi ve vulkanizační formě musí být sníženo, aby byl ponechán dostatek prostoru pro expanzi mikrosfér. Vhodné dávkování mikrosfér je 0,5 až 4 procenta. Nejvhodnějšími technologiemi zpracování pěnového kaučuku s mikrosférami je extruze, klasické lisování, transferové lisování a vstřikolisování. Lze jej ale zpracovat dalšími technologiemi jako je impregnace, laminace, natírání nebo sprayování.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Mikrosféry Expancel® se dodávají v různých obalech v závislosti na vlastnostech produktu a k zajištění pohodlné manipulace. Hmotnostní rozsah jednotlivých druhů obalů je od 10kg do 500kg.

Mikrosféry Expancel® jsou při skladování při pokojové teplotě velmi stabilní. Musí být skladovány na chladném a dobře větraném místě, mimo přímé sluneční světlo. Při vystavení nadměrnému teplu během skladování může být poškozen.

Kontaktní formulář

*Jméno:
*Telefon:
*Email:
zpracováním mých osobních údajů
*Zpráva:
zpracováním mých osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek

R A D K A spol. s r.o. Pardubice, se sídlem Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč.
18. října 2018

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Společnost R A D K A spol.s r.o. Pardubice  si je vědoma důležitosti soukromí a ochrany osobních údajů návštěvníků jejich webových stránek, a proto prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů je pro společnost R A D K A spol.s r.o. Pardubice absolutní prioritou.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností
R A D K A spol.s r.o. Pardubice, na základě udělení souhlasu prostřednictví internetové stránky nebo jiných zdrojů.

 

Správce osobních údajů

R A D K A spol.s r.o. Pardubice, IČO: 42937400, sídlo: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce č. 1202 (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 13 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Kontaktní údaje Správce

Korespondenční adresa: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč
E-mail: info@radka.cz

 

Právní základ pro zpracování

Správce prostřednictvím webových stránek může získat a následně zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje Správce zpracovává bez nezbytnosti Vašeho souhlasu, a to na základě oprávněného zájmu Správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Oprávněné zájmy Správce jsou uvedeny níže v kapitole Účel zpracování.

 

Účel zpracování

Správce zpracovává přesné osobní údaje pouze za účelem jejich využití pro tyto účely:

 • Komunikace se zákazníky pomocí kontaktního formuláře (poskytování informací a služeb dle Vaší žádosti)
 • Monitorování návštěvnosti webových stránek
 • Sledování aktivit uživatelů s cílem snadnějšího zpřístupnění obsahu

 

Webové stránky neukládají informace o Vaší geografické lokaci ani neprobíhá aktivní analýza uživatelů či automatizované rozhodování.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Běžný návštěvník webu
  • Údaje o zařízení (hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení);
  • Log (čas a dobu používání Stránky, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet).
 • Návštěvník webu, který vyplnil kontaktní formulář
  • Jméno, příjmení, email, telefon, text dotazu.

 

Doba uchovávání osobních údajů

V souladu se zásadou minimalizace dat Správce zpracovává vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro daný účel a uchovává je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, příp. anonymizovány.

 

Cookies a jejich zpracování

Správce využívá při provozu svých webových stránek cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek a které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Pomocí cookies nelze spustit program, šířit viry či odcizit soubory z Vašeho počítače. Cookies slouží pouze k ukládání Vašich preferencí a akcí, které jste na webových stránkách učinili. Každý návštěvník webových stránek má možnost zakázat či upravit ukládání cookies pomocí nastavení svého webového prohlížeče a tím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů na základě jejich používání. Tento souhlas lze poté kdykoliv odvolat jejich zakázáním ve webovém prohlížeči. Návod na nastavení ukládání cookies naleznete na stránkách výrobce webového prohlížeče. (https://www.google.com/policies/technologies/cookies)

Správce nepředává žádné informace do zemí mimo EU. Pro provozování webových stránek mohou být využity technologie, jako je například Google Analytics, které předávají osobní údaje mimo území EU.

 

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak Správce používá Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Správce;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (1) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (2) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (3) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (4) byly zpracovány nezákonně; nebo (5) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (1) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud Správce neověří jejich správnost; (2) zpracování je protizákonné; (3) Správce je už nepotřebuje, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (4) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud Správce neověří, zda jeho oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu, Správce v takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud vznesete námitku a Správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

 

V případě jakéhokoliv nesouhlasu a Vašich práv, nás kontaktujte na adrese sídla společnosti
R A D K A spol.s r.o. Pardubice nebo pomocí formuláře na www.radka.cz.

 

zavřít

Neustále posouváme naše hranice

Globální svět RADKA nás spojuje.

1 700
Produktů
skladem

Skladová flexibilita celého sortimentu.

30
Let
tradice

30 let společenské odpovědnosti a etiky.

3 000
Spokojených
klientů

Pracujeme poctivě, kvalitně a odvážně.

Programming: MagicHouse s.r.o.