Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
RADKA spol. s r.o. Pardubice

EXPANCEL ®

NOURYON

Nadouvadla a lehčená plniva Expancel® jsou malé sférické částice (mikrosféry) sestávající z polymerního pláště zapouzdřujícího plyn. Při zahřátí se vnitřní tlak plynu zvyšuje a termoplastická skořápka měkne, což má za následek dramatický nárůst objemu mikrosfér, až 60krát oproti původnímu objemu. Expancel® umožňuje snižovat hmotnost výrobků a výrobní náklady, zlepšovat kvalitu a vytvářet jedinečné povrchové úpravy.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKY

  • Dávkování 0,5 až 4%
  • Snižuje hmotnost výrobků a výrobní náklady
  • Vytváří jedinečné povrchové úpravy
  • K dispozici v různých řadách pro různé teploty vulkanizace
  • K dispozici v různých řadách s různými velikostmi mikrosfér

APLIKACE A POUŽITÍ

Mikrosféry Expancel® se používají v několika gumárenských aplikacích. Příkladem jsou extrudované profily a pláty z EPDM a NBR a lisované díly. Mikrosféry se používají jako jediné nadouvací činidlo nebo v kombinaci s chemickými nadouvadly.

Produkty Expancel® jsou k dispozici v různých řadách, které se liší teplotami expanze a je důležité sladit expanzi mikrosfér s vulkanizací. Mikrosféry musí plně expandovat před úplnou vulkanizací materiálu. Na druhou stranu, pokud jsou použity mikrosféry s velmi nízkou expanzní teplotou, je pravděpodobné, že ve finálním produktu dojde ke kombinaci otevřených a uzavřených buněk. Vlastnosti produktu budou proto méně předvídatelné a rozměrová stabilita bude horší.

Expancel® rovněž disponuje řadami s různou velikostí mikrosfér, čímž je možné dosáhnout požadovaných povrchových vlastností a požadované velikosti buněk. Mikrosféry vytvářejí jemnou a uzavřenou buněčnou strukturu a pěkný povrchový efekt, od matného po pololesklý. Povrchový efekt závisí na velikosti částic (mikrosfér), přidaném množství a podmínkách zpracování.

Expancel® lze dodávat v široké škále různých forem:

  • Neexpandované mikrosféry se používají, když technologie zpracování generuje dostatek tepla pro expanzi mikrosfér a matrix umožňuje expanzi
  • Expandované produkty se používají v procesech, kde se během výroby vytváří žádné nebo nedostatečné teplo nebo když se matrix zesíťuje při teplotách nižších než je teplota expanze mikrosfér
  • Mokré mikrosféry jsou vhodné pro výrobní procesy, které obsahují vodu, zatímco suché verze pro procesy, kde není přítomna žádná voda.

Neexpandované mikrosféry fungují jako pěnidla, zatímco expandované mikrosféry lze považovat za lehká plniva.

ZPRACOVÁNÍ

Expancel® se do směsi přimíchává co nejpozději během míchacího procesu, společně nebo po přidání vulkanizačního systému. Množství směsi ve vulkanizační formě musí být sníženo, aby byl ponechán dostatek prostoru pro expanzi mikrosfér. Vhodné dávkování mikrosfér je 0,5 až 4 procenta. Nejvhodnějšími technologiemi zpracování pěnového kaučuku s mikrosférami je extruze, klasické lisování, transferové lisování a vstřikolisování. Lze jej ale zpracovat dalšími technologiemi jako je impregnace, laminace, natírání nebo sprayování.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Mikrosféry Expancel® se dodávají v různých obalech v závislosti na vlastnostech produktu a k zajištění pohodlné manipulace. Hmotnostní rozsah jednotlivých druhů obalů je od 10kg do 500kg.

Mikrosféry Expancel® jsou při skladování při pokojové teplotě velmi stabilní. Musí být skladovány na chladném a dobře větraném místě, mimo přímé sluneční světlo. Při vystavení nadměrnému teplu během skladování může být poškozen.

Kontaktní formulář

*Jméno:
*Telefon:
*Email:
zpracováním mých osobních údajů
*Zpráva:
zpracováním mých osobních údajů

Neustále posouváme
naše hranice

1 700
Produktů
skladem
30+
Let
tradice
3 000
Spokojených
klientů
Programming: MagicHouse s.r.o.