Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
RADKA spol. s r.o. Pardubice

TOYOLAC ® MABS

TORAY

TOYOLAC TM Transparentní MABS je termoplastický materiál na bázi metyl metakrylát-akrylonitryl-butadien-styrenu (MABS), též známý jako transparentní ABS. Je to čirý, konstrukční termoplast, který má částice kaučuku rozptýlené v polymerní matrici MMA-SAN. MABS je transparentní polymer v porovnání s konvenčním, neprůhledným ABS. Firma Toray byla před více než 30 lety první firmou na světě, která vyráběla transparentní ABS a nabízí celou řadu technologických zkušeností a materiálových předností.

TOYOLAC TM Transparentní MABS předčí polystyren, SAN a PMMA z hlediska odolnosti proti rázům při zachování podobné teploty skleného přechodu. Vůči PC má transparentní MABS nižší rázovou houževnatost a teplotní odolnost, ale vyniká snadnou zpracovatelností, odolností vůči korozi pod napětím a nižší cenou. MABS nabízí cenově výhodnější řešení pro transparentní aplikace v porovnaní s PC, PMMA, PETG a konkurenčními typy MABS.

Dostupné typy TOYOLAC TM Transparentní MABS

 • Vysoce houževnaté a tekuté MABS
 • Středně houževnaté MABS
 • Vysoce tuhé MABS
 • MABS odolné vůči poškrábání

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKY

TOYOLAC TM Transparentní MABS je konstrukční materiál s vynikající prostupností světla, vysokou rázovou houževnatostí, tuhostí a odolností vůči různým typům chemikálií.

 • Vysoká propustnost světla (nízký zákal)
 • Stabilní optické vlastnosti i po expozicích vyšším teplotám a vlhkosti
 • Výborná odolnost povětrnostním vlivům
 • Nízká emise těkavých látek a váhový úbytek po zahřátí
 • Dobrý poměr mezi tekutostí a rázovou houževnatostí
 • Stabilní optické vlastnosti a stálobarevnost

APLIKACE A POUŽITÍ

Typickými aplikacemi pro TOYOLAC TM Transparentní MABS jsou domácí spotřebiče, kosmetické obaly, medicínské komponenty, sportovní a volnočasové potřeby.

 • Koupelové potřeby, domácí spotřebiče
 • Spotřební zboží
 • Součásti počítačů a tiskáren
 • Kosmetické obaly
 • Hračky
 • Medicínské aplikace (katetry, dialyzéry, konektory, spojovací součásti)

ZPRACOVÁNÍ

TOYOLAC TM Transparentní MABS se snadno zpracovává na běžných zařízeních pro vstřikování a vytlačování. Je také snadno barvitelný.

Transparentní MABS je citlivý na absorpci vlhkosti, a proto je nutné granulát před zpracováním sušit. Nevysušený materiál může způsobit stříbření na dílech. Maximální podíl zbytkové vlhkosti před zpracováním je mezi 0,05-0,1 %. Podmínky sušení jsou: 80 °C; 3-5 hodin, 90 °C; 2-4 hodiny.

Teplotní profil taveniny by měl být plynule vzrůstající směrem od násypky k čelu šneku. Typické nastavení teplot by mělo být v intervalu 200-240°C. Teplota formy ovlivňuje kvalitu povrchu dílu a zbytková napětí. Pro dosažení optimální kvality by teplota forma měla být v rozsahu 40 °C až 80 °C.

Rychlost vstřikování závisí především na designu dílu a rozměrech vtokového ústí. Obecně by měla být spíše průměrná, aby nedocházelo k nadměrnému smykovému namáhání kaučukových segmentů. Vstřikovací tlak by měl být v rozmezí 70–140 MPa. Po naplnění dutiny formy by měla vstřikovací tlak vystřídat okamžitá aplikace dotlaku.

Kontaktní formulář

*Jméno:
*Telefon:
*Email:
zpracováním mých osobních údajů
*Zpráva:
zpracováním mých osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek

R A D K A spol. s r.o. Pardubice, se sídlem Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč.
18. října 2018

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Společnost R A D K A spol.s r.o. Pardubice  si je vědoma důležitosti soukromí a ochrany osobních údajů návštěvníků jejich webových stránek, a proto prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů je pro společnost R A D K A spol.s r.o. Pardubice absolutní prioritou.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností
R A D K A spol.s r.o. Pardubice, na základě udělení souhlasu prostřednictví internetové stránky nebo jiných zdrojů.

 

Správce osobních údajů

R A D K A spol.s r.o. Pardubice, IČO: 42937400, sídlo: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce č. 1202 (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 13 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Kontaktní údaje Správce

Korespondenční adresa: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč
E-mail: info@radka.cz

 

Právní základ pro zpracování

Správce prostřednictvím webových stránek může získat a následně zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje Správce zpracovává bez nezbytnosti Vašeho souhlasu, a to na základě oprávněného zájmu Správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Oprávněné zájmy Správce jsou uvedeny níže v kapitole Účel zpracování.

 

Účel zpracování

Správce zpracovává přesné osobní údaje pouze za účelem jejich využití pro tyto účely:

 • Komunikace se zákazníky pomocí kontaktního formuláře (poskytování informací a služeb dle Vaší žádosti)
 • Monitorování návštěvnosti webových stránek
 • Sledování aktivit uživatelů s cílem snadnějšího zpřístupnění obsahu

 

Webové stránky neukládají informace o Vaší geografické lokaci ani neprobíhá aktivní analýza uživatelů či automatizované rozhodování.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Běžný návštěvník webu
  • Údaje o zařízení (hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení);
  • Log (čas a dobu používání Stránky, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet).
 • Návštěvník webu, který vyplnil kontaktní formulář
  • Jméno, příjmení, email, telefon, text dotazu.

 

Doba uchovávání osobních údajů

V souladu se zásadou minimalizace dat Správce zpracovává vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro daný účel a uchovává je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, příp. anonymizovány.

 

Cookies a jejich zpracování

Správce využívá při provozu svých webových stránek cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek a které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Pomocí cookies nelze spustit program, šířit viry či odcizit soubory z Vašeho počítače. Cookies slouží pouze k ukládání Vašich preferencí a akcí, které jste na webových stránkách učinili. Každý návštěvník webových stránek má možnost zakázat či upravit ukládání cookies pomocí nastavení svého webového prohlížeče a tím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů na základě jejich používání. Tento souhlas lze poté kdykoliv odvolat jejich zakázáním ve webovém prohlížeči. Návod na nastavení ukládání cookies naleznete na stránkách výrobce webového prohlížeče. (https://www.google.com/policies/technologies/cookies)

Správce nepředává žádné informace do zemí mimo EU. Pro provozování webových stránek mohou být využity technologie, jako je například Google Analytics, které předávají osobní údaje mimo území EU.

 

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak Správce používá Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Správce;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (1) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (2) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (3) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (4) byly zpracovány nezákonně; nebo (5) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (1) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud Správce neověří jejich správnost; (2) zpracování je protizákonné; (3) Správce je už nepotřebuje, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (4) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud Správce neověří, zda jeho oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu, Správce v takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud vznesete námitku a Správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

 

V případě jakéhokoliv nesouhlasu a Vašich práv, nás kontaktujte na adrese sídla společnosti
R A D K A spol.s r.o. Pardubice nebo pomocí formuláře na www.radka.cz.

 

zavřít

Neustále posouváme naše hranice

Globální svět RADKA nás spojuje.

1 700
Produktů
skladem

Skladová flexibilita celého sortimentu.

30
Let
tradice

30 let společenské odpovědnosti a etiky.

3 000
Spokojených
klientů

Pracujeme poctivě, kvalitně a odvážně.

Programming: MagicHouse s.r.o.