Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
RADKA spol. s r.o. Pardubice

TOYOLAC ® ABS

TORAY

TOYOLACTM ABS je termoplastický materiál běžně známý jako ABS, který se vyrábí z akrylonitrilu, butadienu a styrenu. TOYOLACTM je lehký, pevný a snadno zpracovatelný materiál s vynikající kvalitou povrchu. Má výborné mechanické, elektroizolační vlastnosti a chemickou odolnost v porovnání s ostatními typy amorfních plastů. ABS je také výborně barvitelný. Tyto vlastnosti umožňují jeho použití v mnoha sférách průmyslu.

Dostupné typy TOYOLAC TM ABS

 • Universální typy ABS
  Typy se střední, vysokou až velmi vysokou rázovou houževnatostí, vysoce tekuté typy a typy s vyšší tuhostí
 • Extrusní typy ABS
  Typy vhodné pro extruzi a následný tvarování za tepla a extruzi profilů
 • Skelnými vlákny vyztužené typy ABS
  Typy s 10-30 % skelných vláken
 • Vysoce teplotně odolné ABS
  Typy s tvarovou stálostí od 88 °C do 104 °C
 • Vysoce teplotně odolné a skelnými vlákny vyztužené ABS
  Typy s 10-30 % skelných vláken s tvarovou stálostí od 114 °C do 128 °C
 • Vysoce teplotně odolné ABS pro vyfukování
  Typy vhodné pro vyfukování s tvarovou stálostí od 95 °C do 101 °C
 • Chemicky odolné ABS
  Standardní typy a typy s vysokou tuhostí
 • Lakovatelné ABS
  Typy se střední, vysokou až velmi vysokou rázovou houževnatostí a vysoce tekuté
 • Pokovitelné ABS
  Standardní typy, vysoce tekuté typy a typy s vysokou tekutostí a rázovou houževnatostí
 • Medicínské ABS
 • Směsi ABS
  Skelnými vlákny vyztužené typy ABS/PBT, PC/ABS s vysokou houževnatostí, PC/ABS s velmi vysokou houževnatostí, ABS/PC typy
 • Směsi na bázi recyklátů
  ABS/r-PET, r-PC/ABS
 • Speciální typy
  Abrazi a poškrábání odolné typy, vysoce tekuté typy s vysokým leskem, rázově houževnaté typy s vysokým leskem

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKY

TOYOLAC TM ABS nabízí vynikající mechanické vlastnosti, zejména tvrdost a rázovou houževnatost. Je vhodný pro pohledové aplikace, kde je vyžadována vysoká kvalita povrchu. Kromě těchto vlastností vykazuje ABS dobré elektrické izolační vlastnosti. Je ideálním materiálem pro různé konstrukční aplikace díky následujícím vlastnostem:

 • Vysoká tuhost
 • Rázová houževnatost i za nízkých teplot
 • Dobré elektroizolační vlastnosti
 • Svařitelnost
 • Odolnost vůči abrazi a deformacím
 • Vysoká rozměrová stabilita
 • Vysoký jas a skvělý vzhled

APLIKACE A POUŽITÍ

Díky vlastnostem jako je vysoká rázová houževnatost a teplotní odolnost je TOYOLAC TM ABS vhodný pro použití v automobilovém průmyslu, pro výrobu domácích spotřebičů, elektroniky, ve stavebnictví, v dopravě a mnoha dalších oblastech. V autoprůmyslu je TOYOLAC TM ABS preferovaným konstrukčním plastem. Mezi typické aplikace TOYOLAC TM ABS patří:

 • Přístrojové desky
 • Obložení sloupků
 • Přední ochranné mřížky
 • Emblémy
 • Části blatníků
 • Součásti přístrojové desky
 • Ozdobné lišty a kliky dveří
 • Tělesa zadních svítilen
 • Opěradla, součásti bezpečnostních pásů atd.

ZPRACOVÁNÍ

TOYOLAC TM ABS je snadno zpracovatelný materiál na většině standardních vstřikolisů a extrudérů.

Vstřikování: Sušení ABS není nutné ve všech případech, ale pro pohledově náročné díly je doporučeno materiál předsušit při 80 °C po dobu 4 hodin. Nevysušený materiál může způsobit vlhkostní šmouhy na dílech, případně bubliny ve výlisku. Zpracovatelské teploty by se měly pohybovat v rozpětí: 210-270 ° C. Teplota formy: 40-70 ° C. Vstřikovací tlak materiálu: 50–100 MPa. Rychlost vstřikování: Střední – vysoká

Vytlačování: Předsušení: 3 hodiny při 70-80 ° C. Teplota vytlačování: 210 až 240 ° C. Optimální šnek v poměru L/D 25-30.

ABS je v současné době jedním z nejuniverzálnějších materiálů využívaných pro 3D tisk. Využívá se ve formě vinuté struny. Nejrozšířenější technologie 3D tisku je tzv. FDM (Fusion Deposition modeling), při které se v jemné trysce taví struna zvoleného materiálu.

Související dokumenty

Kontaktní formulář

*Jméno:
*Telefon:
*Email:
zpracováním mých osobních údajů
*Zpráva:
zpracováním mých osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek

R A D K A spol. s r.o. Pardubice, se sídlem Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč.
18. října 2018

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Společnost R A D K A spol.s r.o. Pardubice  si je vědoma důležitosti soukromí a ochrany osobních údajů návštěvníků jejich webových stránek, a proto prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů je pro společnost R A D K A spol.s r.o. Pardubice absolutní prioritou.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností
R A D K A spol.s r.o. Pardubice, na základě udělení souhlasu prostřednictví internetové stránky nebo jiných zdrojů.

 

Správce osobních údajů

R A D K A spol.s r.o. Pardubice, IČO: 42937400, sídlo: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce č. 1202 (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 13 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Kontaktní údaje Správce

Korespondenční adresa: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč
E-mail: info@radka.cz

 

Právní základ pro zpracování

Správce prostřednictvím webových stránek může získat a následně zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje Správce zpracovává bez nezbytnosti Vašeho souhlasu, a to na základě oprávněného zájmu Správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Oprávněné zájmy Správce jsou uvedeny níže v kapitole Účel zpracování.

 

Účel zpracování

Správce zpracovává přesné osobní údaje pouze za účelem jejich využití pro tyto účely:

 • Komunikace se zákazníky pomocí kontaktního formuláře (poskytování informací a služeb dle Vaší žádosti)
 • Monitorování návštěvnosti webových stránek
 • Sledování aktivit uživatelů s cílem snadnějšího zpřístupnění obsahu

 

Webové stránky neukládají informace o Vaší geografické lokaci ani neprobíhá aktivní analýza uživatelů či automatizované rozhodování.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Běžný návštěvník webu
  • Údaje o zařízení (hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení);
  • Log (čas a dobu používání Stránky, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet).
 • Návštěvník webu, který vyplnil kontaktní formulář
  • Jméno, příjmení, email, telefon, text dotazu.

 

Doba uchovávání osobních údajů

V souladu se zásadou minimalizace dat Správce zpracovává vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro daný účel a uchovává je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, příp. anonymizovány.

 

Cookies a jejich zpracování

Správce využívá při provozu svých webových stránek cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek a které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Pomocí cookies nelze spustit program, šířit viry či odcizit soubory z Vašeho počítače. Cookies slouží pouze k ukládání Vašich preferencí a akcí, které jste na webových stránkách učinili. Každý návštěvník webových stránek má možnost zakázat či upravit ukládání cookies pomocí nastavení svého webového prohlížeče a tím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů na základě jejich používání. Tento souhlas lze poté kdykoliv odvolat jejich zakázáním ve webovém prohlížeči. Návod na nastavení ukládání cookies naleznete na stránkách výrobce webového prohlížeče. (https://www.google.com/policies/technologies/cookies)

Správce nepředává žádné informace do zemí mimo EU. Pro provozování webových stránek mohou být využity technologie, jako je například Google Analytics, které předávají osobní údaje mimo území EU.

 

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak Správce používá Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Správce;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (1) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (2) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (3) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (4) byly zpracovány nezákonně; nebo (5) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (1) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud Správce neověří jejich správnost; (2) zpracování je protizákonné; (3) Správce je už nepotřebuje, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (4) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud Správce neověří, zda jeho oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu, Správce v takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud vznesete námitku a Správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

 

V případě jakéhokoliv nesouhlasu a Vašich práv, nás kontaktujte na adrese sídla společnosti
R A D K A spol.s r.o. Pardubice nebo pomocí formuláře na www.radka.cz.

 

zavřít

Neustále posouváme naše hranice

Globální svět RADKA nás spojuje.

1 700
Produktů
skladem

Skladová flexibilita celého sortimentu.

30
Let
tradice

30 let společenské odpovědnosti a etiky.

3 000
Spokojených
klientů

Pracujeme poctivě, kvalitně a odvážně.

Programming: MagicHouse s.r.o.