Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
RADKA spol. s r.o. Pardubice

TORELINA ® PPS

TORAY

TORELINA TM PPS je částečně – krystalický, vysoce-výkonný termoplast s vynikající teplotní odolností na bázi polyfenylensulfidu. Trvale odolává teplotám 200-240 °C a krátkodobě až teplotám 260°C. Má vysokou tuhost a rozměrovou stabilitu. Je to jeden z nejvíce chemicky odolných plastů vůbec. Odolává široké škále chemikálií, kyselin, bází a organických rozpouštědel. Je přirozeně nehořlavý. Míra hořlavosti se pohybuje na úrovni UL94 V0 i bez přídavků retardérů hoření. Díky těmto vlastnostem je PPS značně využíván pro výrobu různých mechanických součástí, autodílů a elektroniky. Firma Toray disponuje celosvětově největší výrobní kapacitou PPS a je plně integrována od výroby polymeru až po vlastní kompaundy.

Nabídka materiálů TORELINA TM PPS zahrnuje základní, skelnými vlákny vyztužené typy, které nabízí vysokou pevnost a relativně vysokou houževnatost. Dále typy, které kombinují skelné vlákno a minerální plnivo vhodné pro rozměrové přesné součásti a v neposlední řadě i nevyztužené typy.

Každá produktová řada je dostupná ve formě, kdy jsou polymerní řetězce navzájem propojeny, což propůjčuje materiálu vynikající odolností vůči krípu, ale také ve formě, kdy jsou polymerní řetězce uspořádány do lineární podoby, což propůjčuje materiálu houževnatost. K dispozici jsou i další typy se specifickými vlastnostmi jako je vysoká tekutost s různou kombinací a podílem anorganických plniv, typy s dobrými kluznými vlastnostmi, typy svařitelné laserem, s nízkým obsahem chloru, a také elastomery modifikované typy PPS, které eliminují jedno z hlavních negativ PPS a tím je křehkost.

Dostupné typy TORELINA TM PPS

 • Standardní typy
  Síťovaný PPS + 40 % GF, Síťovaný PPS + 40 % GF s vysokou tekutostí. Lineární PPS + 40 % GF houževnatý, Lineární PPS + 40 % GF vysoce tekutý. Síťovaný PPS + 65 % GF + minerál – standard, Síťovaný PPS + 55 % GF + minerál – vysoce tekutý, Lineární PPS + 65 % GF + minerál – houževnatý, Lineární PPS neplněný – standard.
 • Elastomery modifikované typy
  Lineární PPS + 30 % GF (houževnatý), Síťovaný PPS + 50 % (GF + minerál) (vysoce tekutý), Síťovaný PPS + 50 % (GF + minerál) (dobrá adheze k epoxidu), Lineární PPS + elastomer modifikovaný (houževnatý)
 • Speciální typy PPS
  Typy odolné vůči plazivým proudům, typy vhodné svařování laserem (laser transparentní), tepelně a elektricky vodivé materiály a typy s nízkým obsahem chlóru
 • Kluzné typy PPS

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKY

TORELINA TM PPS je semi-krystalický, vysoce-výkonný termoplast s vynikající teplotní odolností. Trvale odolává teplotám 200-240 °C a krátkodobě až 260°C. Má vysokou tuhost a rozměrovou stabilitu. Je to jeden z nejvíce chemicky odolných plastů vůbec. Odolává široké škále chemikálií, kyselin, bází a organických rozpouštědel. Je přirozeně nehořlavý.

 • Vynikající teplotní odolnost až do teplot 260 °C
 • Vynikající chemická odolnost
 • Nízká absorpce vlhkosti i ve vlhkém a horkém prostředí
 • Nehořlavost na úrovni UL94-V0 i bez přídavku retardérů hoření
 • Vysoká rozměrová stabilita

APLIKACE A POUŽITÍ

Vynikající vlastnosti TORELINA TM PPS činí z tohoto materiálu jednu z nejlepších možností pro aplikace, kde jsou vysoké nároky na teplotní a chemickou odolnost a rozměrovou stálost. Nejběžnější aplikace TORELINA TM PPS jsou:

 • Komponenty chlazení a topení, součásti sání, krytů motorů, komor chladičů a mezichladičů, zapalovací cívky
 • Moduly termostatů a vodních pump
 • Pákové přepínače, svazky kabelových konektorů
 • Interiérové a exteriérové díly, součásti světlometů, mlhovek, dveřních zámků a okenních systémů
 • Součásti hybridních a elektrických vozů - vodní pumpy, invertory, kompresory, součásti baterií
 • Sanitární aplikace
 • Vodovodní měřáky

ZPRACOVÁNÍ

TORELINA TM PPS je termoplastický materiál na bázi vysoce krystalického a teplotně odolného polyfenylensulfidu, který je možné kombinovat s různými typy výztuží typu skelné vlákno či minerální plnivo, případně termoplastickými elastomery.

Pro materiály TORELINA TM PPS platí podobné zásady jako pro ostatní typy termoplastů, co se týče vstřikování, ale některé z nich jsou pro PPS specifické a je jim nutné věnovat náležitou pozornost.

 • Křehkost (design dílu a formy by měl zohledňovat nižší tažnost PPS)
 • Studené spoje (poloha vtoku)
 • Odvzdušnění (pro design formy platí specifická doporučení z pohledu návrhu odvzdušnění)
 • Zvýšení viskozity (u některých typů může dojít během delších zádržných časů ve šneku k abnormálnímu nárůstu viskozity)
 • Odformování (deformace dílů v průběhu odformování, týká se zejména nevyztužených typů PPS)

TORELINA TM PPS je v zásadě materiál s nízkou absorpcí vlhkosti, ale doporučuje se, aby byl před zpracováním vysušen k dosažení vysoce kvalitních výrobků. Doporučené zpracovatelské podmínky jsou následující:

 • Sušení: 130 °C po dobu 3 - 4hodin
 • Teplota taveniny: 310 ℃ až 330 ℃
 • Teplota formy: 130 ℃ až 150 ℃
 • Vstřikovací tlak: 40 až 100 MPa

Pro temperaci forem jsou doporučovány olejové temperační přístroje, případně zařízení s nuceným ohřevem přehřáté páry s dostatečnou kapacitou pro zajištění konstantní a minimálně doporučené teploty 130°C.

Kontaktní formulář

*Jméno:
*Telefon:
*Email:
zpracováním mých osobních údajů
*Zpráva:
zpracováním mých osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek

R A D K A spol. s r.o. Pardubice, se sídlem Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč.
18. října 2018

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Společnost R A D K A spol.s r.o. Pardubice  si je vědoma důležitosti soukromí a ochrany osobních údajů návštěvníků jejich webových stránek, a proto prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů je pro společnost R A D K A spol.s r.o. Pardubice absolutní prioritou.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností
R A D K A spol.s r.o. Pardubice, na základě udělení souhlasu prostřednictví internetové stránky nebo jiných zdrojů.

 

Správce osobních údajů

R A D K A spol.s r.o. Pardubice, IČO: 42937400, sídlo: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce č. 1202 (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 13 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Kontaktní údaje Správce

Korespondenční adresa: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč
E-mail: info@radka.cz

 

Právní základ pro zpracování

Správce prostřednictvím webových stránek může získat a následně zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje Správce zpracovává bez nezbytnosti Vašeho souhlasu, a to na základě oprávněného zájmu Správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Oprávněné zájmy Správce jsou uvedeny níže v kapitole Účel zpracování.

 

Účel zpracování

Správce zpracovává přesné osobní údaje pouze za účelem jejich využití pro tyto účely:

 • Komunikace se zákazníky pomocí kontaktního formuláře (poskytování informací a služeb dle Vaší žádosti)
 • Monitorování návštěvnosti webových stránek
 • Sledování aktivit uživatelů s cílem snadnějšího zpřístupnění obsahu

 

Webové stránky neukládají informace o Vaší geografické lokaci ani neprobíhá aktivní analýza uživatelů či automatizované rozhodování.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Běžný návštěvník webu
  • Údaje o zařízení (hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení);
  • Log (čas a dobu používání Stránky, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet).
 • Návštěvník webu, který vyplnil kontaktní formulář
  • Jméno, příjmení, email, telefon, text dotazu.

 

Doba uchovávání osobních údajů

V souladu se zásadou minimalizace dat Správce zpracovává vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro daný účel a uchovává je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, příp. anonymizovány.

 

Cookies a jejich zpracování

Správce využívá při provozu svých webových stránek cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek a které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Pomocí cookies nelze spustit program, šířit viry či odcizit soubory z Vašeho počítače. Cookies slouží pouze k ukládání Vašich preferencí a akcí, které jste na webových stránkách učinili. Každý návštěvník webových stránek má možnost zakázat či upravit ukládání cookies pomocí nastavení svého webového prohlížeče a tím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů na základě jejich používání. Tento souhlas lze poté kdykoliv odvolat jejich zakázáním ve webovém prohlížeči. Návod na nastavení ukládání cookies naleznete na stránkách výrobce webového prohlížeče. (https://www.google.com/policies/technologies/cookies)

Správce nepředává žádné informace do zemí mimo EU. Pro provozování webových stránek mohou být využity technologie, jako je například Google Analytics, které předávají osobní údaje mimo území EU.

 

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak Správce používá Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Správce;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (1) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (2) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (3) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (4) byly zpracovány nezákonně; nebo (5) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (1) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud Správce neověří jejich správnost; (2) zpracování je protizákonné; (3) Správce je už nepotřebuje, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (4) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud Správce neověří, zda jeho oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu, Správce v takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud vznesete námitku a Správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

 

V případě jakéhokoliv nesouhlasu a Vašich práv, nás kontaktujte na adrese sídla společnosti
R A D K A spol.s r.o. Pardubice nebo pomocí formuláře na www.radka.cz.

 

zavřít

Neustále posouváme naše hranice

Globální svět RADKA nás spojuje.

1 700
Produktů
skladem

Skladová flexibilita celého sortimentu.

30
Let
tradice

30 let společenské odpovědnosti a etiky.

3 000
Spokojených
klientů

Pracujeme poctivě, kvalitně a odvážně.

Programming: MagicHouse s.r.o.