Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
RADKA spol. s r.o. Pardubice

SIVERAS ® LCP

TORAY

SIVERAS TM LCP jsou materiály na bázi polyesterů s tekutými krystaly. Jedná se o vysoce – výkonné termoplasty, které byly vyvinuty na základě pokročilé technologie společnosti Toray pro výrobu polyesterů. Tyto materiály nabízí vlastnosti, kterými běžné plasty nedisponují. Těmi jsou zejména vysoká pevnost a tuhost, vysoká teplotní odolnost, rozměrová a tvarová stabilita, snadné zpracování a schopnost absorpce vibrací. Atypickou vlastností materiálů SIVERAS TM je jejich vysoká tekutost.

Dostupné jsou následující typy materiálů SIVERAS TM

 • Skelnými vlákny vyztužené typy
  Vysoce tekuté, houževnaté, nízko emisní, velmi pevné
 • Skelnými vlákny a minerály vyztužené typy
  Vysoce tekuté, typy odolné kroucení, houževnaté, nízko emisní, s anizotropními vlastnostmi, s nízkou roztažností, antistatické, kluzné, málo prašné, odolné tvorbě puchýřků
 • Minerály plněné typy
  Houževnaté, nízko emisní, odolné kroucení, vysoce tekuté

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKY

Obecně vzato jsou materiály SIVERAS TM LCP zcela odlišného chování z pohledu tekutosti. Jejich tekutost je významně vyšší v porovnání s polymery typu PBT a PPS. Dalšími přednostmi jsou rozměrová stabilita nízká tendence ke kroucení a deformacím, což lze přičíst jejich vynikající tekutosti, která umožňuje použití nižšího vstřikovacího tlaku.

 • Výborná tekutost
 • Výborná rozměrová stabilita
 • Nízká tendence ke kroucení a deformacím
 • Anizotropní vlastnosti
 • Vysoká pevnost a tuhost
 • Vysoká teplotní odolnost
 • Absorpce vibrací

APLIKACE A POUŽITÍ

Materiály SIVERAS TM LCP jsou díky svým unikátním vlastnostem jako je vysoká pevnost a tuhost, teplotní odolnost, rozměrová stabilita a výjimečná tekutost vhodné pro následující aplikace:

 • Různé součásti elektroniky
 • Komponenty mikrosystémů
 • Tenkostěnné díly
 • Zapalovací systémy v autech, konektory, držáky žárovek, součásti čerpadel
 • Senzory
 • Větráky počítačů a procesorů

ZPRACOVÁNÍ

Materiály SIVERAS TM LCP se zpracovávají vstřikováním.
Před zpracováním je nutné jejich vysušení při teplotě 130-150 °C po dobu 3-5 hodin. U aplikací, u kterých hrozí riziko tvorby puchýřků, případně variace dávky a problémy s plněním je doporučeno sušit v sušárnách se suchým vzduchem. Teplota sušení může být až 150 °C a doba sušení až 4-5 hodin.

Optimální teplota taveniny pro standardní typy je v rozmezí 315-340 °C, pro typy s vyšší teplotní odolností až 325-350°C. Materiály LCP jsou náchylné na delší setrvání taveniny ve šneku či horkém systému. Tento stav může vést k poklesu mechanických vlastností, změně barvy apod. Kvůli vysoké tekutosti materiálů SIVERAS TM může v závislosti na typu trysky dojít k vytékání taveniny, a proto je v těchto případech doporučeno snížit teplotu taveniny o 10-20°C.

Materiály SIVERAS TM mohou být vstřikovány do forem temperovaných v širokém spektru teplot od 30 °C do 150°C. Optimální rozmezí leží někde mezi 90 °C až 130 °C, ve vztahu k mechanickým vlastnostem finálního dílu a pevnosti studených spojů, stejně jako rozměrové stabilitě po expozici vyšším teplotám.

Díky velmi vysoké tekutosti mohou být materiály SIVERAS TM vstřikovány za nízkých tlaků v porovnání s PBT a PPS. Optimálním přístupem je jeho postupné zvyšování. V závislosti na designu dílu a konstrukci formy se vstřikovací tlak pohybuje v rozmezí 20 MPa až 90 MPa.

Nadměrná tekutost materiálů SIVERAS TM a použití standardních vtokových systémů může vést k tzv. „jetting“ efektu a z toho důvodu je doporučeno použití co nejmenších vtokových ústí.

Kontaktní formulář

*Jméno:
*Telefon:
*Email:
zpracováním mých osobních údajů
*Zpráva:
zpracováním mých osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek

R A D K A spol. s r.o. Pardubice, se sídlem Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč.
18. října 2018

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Společnost R A D K A spol.s r.o. Pardubice  si je vědoma důležitosti soukromí a ochrany osobních údajů návštěvníků jejich webových stránek, a proto prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů je pro společnost R A D K A spol.s r.o. Pardubice absolutní prioritou.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností
R A D K A spol.s r.o. Pardubice, na základě udělení souhlasu prostřednictví internetové stránky nebo jiných zdrojů.

 

Správce osobních údajů

R A D K A spol.s r.o. Pardubice, IČO: 42937400, sídlo: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložce č. 1202 (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 13 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Kontaktní údaje Správce

Korespondenční adresa: Na Lužci 706, 533 41 Lázně Bohdaneč
E-mail: info@radka.cz

 

Právní základ pro zpracování

Správce prostřednictvím webových stránek může získat a následně zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje Správce zpracovává bez nezbytnosti Vašeho souhlasu, a to na základě oprávněného zájmu Správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Oprávněné zájmy Správce jsou uvedeny níže v kapitole Účel zpracování.

 

Účel zpracování

Správce zpracovává přesné osobní údaje pouze za účelem jejich využití pro tyto účely:

 • Komunikace se zákazníky pomocí kontaktního formuláře (poskytování informací a služeb dle Vaší žádosti)
 • Monitorování návštěvnosti webových stránek
 • Sledování aktivit uživatelů s cílem snadnějšího zpřístupnění obsahu

 

Webové stránky neukládají informace o Vaší geografické lokaci ani neprobíhá aktivní analýza uživatelů či automatizované rozhodování.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Běžný návštěvník webu
  • Údaje o zařízení (hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení);
  • Log (čas a dobu používání Stránky, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet).
 • Návštěvník webu, který vyplnil kontaktní formulář
  • Jméno, příjmení, email, telefon, text dotazu.

 

Doba uchovávání osobních údajů

V souladu se zásadou minimalizace dat Správce zpracovává vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro daný účel a uchovává je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, příp. anonymizovány.

 

Cookies a jejich zpracování

Správce využívá při provozu svých webových stránek cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek a které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Pomocí cookies nelze spustit program, šířit viry či odcizit soubory z Vašeho počítače. Cookies slouží pouze k ukládání Vašich preferencí a akcí, které jste na webových stránkách učinili. Každý návštěvník webových stránek má možnost zakázat či upravit ukládání cookies pomocí nastavení svého webového prohlížeče a tím udělit souhlas se zpracováním osobních údajů na základě jejich používání. Tento souhlas lze poté kdykoliv odvolat jejich zakázáním ve webovém prohlížeči. Návod na nastavení ukládání cookies naleznete na stránkách výrobce webového prohlížeče. (https://www.google.com/policies/technologies/cookies)

Správce nepředává žádné informace do zemí mimo EU. Pro provozování webových stránek mohou být využity technologie, jako je například Google Analytics, které předávají osobní údaje mimo území EU.

 

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak Správce používá Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Správce;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (1) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (2) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (3) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (4) byly zpracovány nezákonně; nebo (5) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (1) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud Správce neověří jejich správnost; (2) zpracování je protizákonné; (3) Správce je už nepotřebuje, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (4) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud Správce neověří, zda jeho oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu, Správce v takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud vznesete námitku a Správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

 

V případě jakéhokoliv nesouhlasu a Vašich práv, nás kontaktujte na adrese sídla společnosti
R A D K A spol.s r.o. Pardubice nebo pomocí formuláře na www.radka.cz.

 

zavřít

Neustále posouváme naše hranice

Globální svět RADKA nás spojuje.

1 700
Produktů
skladem

Skladová flexibilita celého sortimentu.

30
Let
tradice

30 let společenské odpovědnosti a etiky.

3 000
Spokojených
klientů

Pracujeme poctivě, kvalitně a odvážně.

Programming: MagicHouse s.r.o.